Wat Is MediterraNed?
De stichting MediterraNed is de stichting voor Neerlandistiek in het Middellandse Zeegebied, opgericht in 2013, en omvat de afdelingen Nederlands aan universiteiten en andere door nationale overheden erkende taalopleidingen in Israël, Italië, Portugal, Spanje en Turkije. De stichting heeft als doel het verspreiden en bevorderen van studie, onderzoek en onderwijs van de Nederlandse en Vlaamse taal- en letterkunde, cultuur- en vertaalkunde in bovengenoemde landen. Bovendien wil de stichting een referentiepunt zijn binnen de neerlandistiek in de regio en alle geïnteresseerden met elkaar verbinden.

We trachten deze doelstelling onder meer te bereiken door

  • a) Een website te onderhouden om kennis te delen en informatie uit te wisselen
  • b) Om de twee jaar bijeenkomsten te organiseren voor alle afdelingen Nederlands
  • c) Samen te werken met de Nederlandse Taalunie, de IVN, Nederlandse en Vlaamse culturele instanties, ambassades en consulaten
  • d) de organisatie van zomercursussen, vertaalateliers, workshops enz. te ondersteunen in onderwijsinstellingen in de regio
  • e) culturele evenementen te ondersteunen die het Nederlands en de cultuur van het Nederlands bij een breder publiek bekend maken
  • f) Leermiddelen en hulpmiddelen ten behoeve van het onderwijs in de neerlandistiek te vervaardigen en te publiceren
  • g) (populair-)wetenschappelijke bijdragen uit te geven op het gebied van de neerlandistiek.
MediterraNed wordt financieel ondersteund door deNederlandse Taalunieen werkt samen met deInternationale Vereniging voor Neerlandistiek.
Download Statuten
facebookinstagram

© 2023 MediterraNed

gefinancierd door de Taalunie.

by Hugo Carvalho