Inleiding

Op de fiets/ Pedalando: een fietstocht door de Nederlandse grammatica

Volgende
Waarom deze titel? De fiets is het vervoermiddel bij uitstek in Nederland en in Vlaanderen. Als je op de fiets zit, kan jij zelf kiezen om sneller of langzamer te gaan al naar gelang je interesse in de omgeving, maar je kan ook even afstappen om iets meer in detail te bekijken. Hetzelfde kan je doen, wanneer je door deze cursus fietst: snel oefeningen overslaan, maar ook meerder oefeningen bij een onderwerp maken.
Deze cursus on line bestaat uit 156 Hot Potatoes – oefeningen en is ontworpen als extra oefenmateriaal bij het boek Grammatica neerlandese di base di Dolores Ross e Elisabeth Koenraads (Hoepli 2007). Dat neemt niet weg dat een ieder die in het bezit is van een grammatica Nederlands voor beginners de oefeningen kan maken. Keuze en volgorde zijn vrij.
Ik heb slechts gedeeltelijk rekening gehouden met de richtlijnen van het Common European Framewrok of Reference for Languages, niveau B1, en met het Basiswoordenboek van Piet de Kleijn.
Dit omdat de cursus in de eerste plaats bestemd is voor de studenten aan de Tolk- en Vertalersopleiding van de universiteit van Triëst. In hun professionele toekomst wordt van hen vooral optimale passieve vaardigheden verlangd. Daarom bevat deze cursus, naast eenvoudige basisoefeningen, ook oefeningen met een ingewikkeldere syntaxis en met een hoger register. Veel van onze studenten bereiden zich voor op een baan bij de internationale instellingen en bepaalde woorden en uitdrukkingen uit de politieke en economische sector worden al in de eerste oefeningen aangeboden.
Ik heb besloten de moeilijkheidsgraad niet aan te geven, omdat die volgens mij niet alleen subjectief is maar ook van de leeromstandigheden afhangt. Bij sommige oefeningen krijgt de student een score; dat maakt deel uit van het spel.
Enkele raadgevingen voor de studenten: gebruik altijd een woordenboek! Een goede beheersing van de woordenschat is belangrijk; het opzoeken van woorden helpt ook automatische reacties te voorkomen, die zo kenmerkend zijn voor grammaticale oefeningen. Pas op bij het gebruik van hoofdletters en leestekens; deze worden gecontroleerd.
En tenslotte: iedere docent weet dat de fouten in nieuw didactisch materiaal pas bij gebruik aan den dag komen. Aangezien deze cursus nog nooit gebruikt is, verzoek ik alle collega s en studenten mij opmerkzaam te maken op technische en inhoudelijke fouten.
Ik dank Marian Goossens, docente aan het Centrum voor volwassenenonderwijs van de Kamer voor Handel en Nijverheid te Brussel en auteur van on line NT2-lesmateriaal, die mij de beginselen van het programma Hot Potatoes heeft bijgebracht.
facebookinstagram

© 2023 MediterraNed

gefinancierd door de Taalunie.

by Hugo Carvalho