Alumni

Het eerste alumniproject van MediterraNed heeft 2 jaar in beslag genomen en liep van maart 2022 tot maart 2024. Het voornaamste doel was te onderzoeken hoe een netwerk van alumni vormgegeven zou kunnen worden Projectleiders: Antoinet Brink, Paola Gentile en Dolores Ross, bijgestaan door Giada Brentaro. Tijdens het project zijn we op zoek gegaan naar oud- studenten, hebben we verschillende enquêtes afgenomen en zijn er ook twee alumnibijeenkomsten georganiseerd, in Trieste. Er is veel expertise opgedaan en we zijn nu bezig om een vervolgproject op te zetten. Een alumninetwerk heeft ontegenzeggelijk veel voordelen te bieden. Hieronder de eerste resultaten.

Italië

In Italië zijn de alumni van alle afdelingen Nederlands benaderd. De eerste enquête ging als proefproject van start bij de Opleiding Tolk/Vertaler (SSLMIT) van Triëst, waar een groot aantal alumni reageerde. Vervolgens zijn op basis van de verworven expertise de andere afdelingen Nederlands ingeschakeld: Bologna, Padua, Milaan, Napels en Rome. De plaatselijke coördinatoren van de vakgroepen waren: Giada Brentaro (Universiteit van Triëst), Milvia Maria Conese (Civica Scuola interpreti e traduttori Altiero Spinelli in Milaan), Alessia Giazzon (Universiteit van Bologna), Jessica Rostro Benigno (Universiteit La Sapienza in Rome), Elisa Marino (Universiteit Orientale in Napels) en Martina Lanese (Universiteit van Padua). De uitvoering van alle enquêtes werd gecoördineerd door Giada Brentaro. In totaal hebben ruim 400 alumni gereageerd.

Alumni

Portugal

Ook in Portugal zijn we bezig om alumni te verenigen. Er zijn twee alumnibijeenkomsten georganiseerd: in september 2022 aan de Universiteit van Coimbra (alumni van de UC) en in november 2023 in de residentie van de ambassadeur van Nederland (alumni van alle Portugese universiteiten). Het gaat voornamelijk om alumni die Nederlands als bijvak hebben gestudeerd en enkele alumni van de postdoctorale opleiding Nederlands die van 2005 tot 2009 werd aangeboden aan de UC. Er is vooralsnog sprake van kleine aantallen. Uit de eerste enquête die is afgenomen, blijkt dat veel mensen geïnteresseerd zijn om op de hoogte te blijven van activiteiten rondom Nederlandse taal en cultuur en ook om de contacten onderling te versterken.

Alumni

Spanje

In Spanje is ook een eerste enquête uitgevoerd. Coördinator was alumnus en promovendus Carlos Hernández Illana (Nederlandse afdeling van de Complutense Universiteit te Madrid). Hij heeft alumni benaderd van alle universiteiten en officiële talenscholen waar Nederlands wordt gedoceerd. De enquête is door 64 mensen ingevuld. De meeste antwoorden kwamen van de Complutense Universiteit en officiële talenschool in Madrid.

Alumni

Alumni stories

Ben je nieuwsgierig naar wat de alumni neerlandistiek van ons MediterraNed-platform zoal doen in het echte leven? Bekijk hier onze alumni stories.

facebookinstagram

© 2023 MediterraNed

gefinancierd door de Taalunie.

by Hugo Carvalho