Nieuwe communicatieve taalcursus Mooi zo!

door M. Mertens/ 19 maart 2017

Met de communicatieve taalcursus Mooi zo! kun je Nederlands klassikaal leren, maar het boek is ook geschikt voor zelfstudie.

Als je de 16 hoofdstukken en 3 herhalingsrondes van de cursus hebt doorlopen, kun je je redden in allerlei situaties van het dagelijkse leven, thuis, in de klas en op de werkvloer.

Elk hoofdstuk bevat teksten en dialogen die systematisch worden begeleid door woordenlijsten met Italiaanse vertalingen. Voorts zijn er diverse onderdelen met uitleg van de grammatica die in de teksten en dialogen wordt aangeboden. Dit alles afgewisseld met verschillende soorten oefeningen: uitspraak, grammatica, luistervaardigheid, leesvaardigheid, schrijf- en vertaaloefeningen en natuurlijk ook spreekoefeningen.

De hoofdstukken worden allemaal afgesloten met een ’cultuurhoekje’ waarin gewoontes, tradities en sociaal gedrag van Nederlanders en Vlamingen begrijpelijk worden gemaakt voor het Italiaanse publiek. Ook hier kan de leerder de verworven kennis in praktijk brengen dankzij specifieke oefeningen.

In bijlage vind je een Nederlands-Italiaanse woordenlijst met een selectie van de woorden uit de diverse deellijsten, alsook een lijst met tijden van de onregelmatige werkwoorden die in de divers hoofdstukken voorkomen.
Op de bijgevoegde Audio CD-Mp3 zijn alle dialogen en de meeste teksten opgenomen, zodat je de juiste uitspraak kunt leren en je luistervaardigheid kunt oefenen. De oplossingen van de oefeningen staan online op de site van Hoepli.

Dolores Ross is universitair hoofddocent Nederlandse Taal en Vertaling bij het Departement van juridische, taal-, vertaal- en tolkstudies aan de Universiteit van Triëst. Samen met Elisabeth Koenraads heeft ze de basisgrammatica Grammatica neerlandese di base (Hoepli, 2007) geschreven.
Luisa Berghout is lector Nederlandse taal aan de Universiteit van Napels "L'Orientale". Sinds 1995 is ze tevens werkzaam als vertaalster van en naar het Nederlands op verschillende vakgebieden
Marleen Mertens is lector Nederlandse taal aan de Universiteit van Padua. Ze ontwikkelt traditioneel en multimediaal didactisch materiaal voor het onderwijs van de taal. Ze doet onderzoek op het gebied van de contrastieve Nederlands-Italiaanse syntaxis, vooral met het oog op de praktische toepassingen in het onderwijs.
Roberto Dagnino is maître de conférences in de Nederlandse taal en cultuur aan de universiteit van Straatsburg. Voorheen was hij docent aan de universiteit van Padua en aan de Parijse Sorbonne IV. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van cultuur en letterkunde, met een bijzondere nadruk op de verhoudingen tussen Nederland en België.

Dolores Ross, Luisa Berghout, Marleen Mertens, Roberto Dagnino

MOOI ZO !
CORSO DI LINGUA NEERLANDESE

Niveau A1-B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader

ISBN 978-88-203-7496-9
Formaat 19,5 x 26 cm
Pagina‘s: XII-340
€ 34,90
In bijlage: Audio-CD mp3