Conferentie voor jonge neerlandici aan de universiteit van Bologna

door F. Paris en M. Prandoni  / 08 november 2017

Op 19 april 2018 vindt aan de universiteit van Bologna de eerste editie van Giornata internazionale di studi per jonge neerlandici / giovani studiosi di neerlandistica plaats. 

Centraal in de studiedag staan de processen van cultuurtransfer tussen Italië en de Lage Landen vanaf de middeleeuwen tot vandaag: ontmoetingen, contacten, confrontaties, kruisbstuivingen van gedachtengoederen, kennis, talen, culturele tradities, bemiddeld door mensen, instellingen, boeken en andere kunstuitingen. Er zal ruimte zijn voor lezingen over vergelijkende letter- en taalkunde, beeldvorming en ideologiekritiek, vertaalwetenschap, culturele studies, receptiestudies, sociolinguïstiek, historische taalkunde en taaltypologie.

Doel van de studiedag is, naast de wetenschappelijke uitdieping van de bewuste processen van cultuurtransfer, de vorming van een network van jonge Italiaanse neerlandici en zodoende de consolidering van de discipline. Naast promovendi (aan Italiaanse en buitenlandse universiteiten) zullen ook onlangs gepromoveerde neerlandici, postdocs, jonge docenten én een paar veelbelovende MA in de Neerlandistiek meedoen aan de conferentie. Daarnaast zullen we twee afstudeerders per docentschap (Triëst, Padua, Bologna, Milaan, Rome, Napels) uitnodigen om deel te nemen aan de conferentie met een posterpresentatie van hun eindwerkstukproject.

De handelingen van de conferentie zullen gebundeld worden om jonge onderzoekers een podium te bieden voor wetenschappelijke publicaties.

Met dit colloquium hopen we een nieuwe traditie in het leven te roepen van driejaarlijkse symposia voor jonge Italiaanse neerlandici, of wellicht voor jonge neerlandici uit de hele regio MediterraNed die dit initiatief ondersteunt.

Zie het programma van de conferentie.