Verslag van de Tweede Bijeenkomst van MediterraNed

Van 9 tot 12 maart 2016 in Salamanca

 door G. de Sterck / 14 juli 2016

 

Van 9 tot 12 maart 2016 heeft aan de Universiteit van Salamanca de Tweede Bijeenkomst van MediterraNed (Dertiende Bijeenkomst van docenten Neerlandistiek in Zuid-Europa, Israël en Turkije) plaatsgevonden. In een poging om de samenwerking te bevorderen en de Nederlandistiek in al zijn facetten in de kijker te zetten besloten de Faculteit Letteren en de Faculteit Vertaalkunde de handen in elkaar te slaan. Resultaat hiervan is dat een veertigtal docenten, vertalers en andere genodigden zijn samengekomen rond het tema "VERHALEN VERTALEN".
Binnen de panels Vertalen en literatuur, Vertalen en taal en Vertalen en didactiek werden tien bijdragen gepresenteerd. Los van deze panels was er ook aandacht voor de presentatie van onlangs verschenen publicaties en nieuw ontworpen didactisch materiaal.
De Nederlandse en Vlaamse letterkunde werden vertegenwoordigd door niemand minder dan Gerbrand Bakker en Dimitri Verhulst, die in gesprek gingen met vertalers Franco Paris en Arie Pos. Dichter, essayist en hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Geert Buelens boog zich over de uitdagingen waarmee culturele bemiddelaars tegenwoordig worden geconfronteerd. Verder kwamen de studenten van de Faculteit Vertaalkunde in groten getale luisteren naar de lezing van Barber van de Pol over haar ervaringen als vertaalster van Cervantes. De resultaten van het Europees Project Framework Literair Vertalen Petra-E werden gepresenteerd door Karlijn Waterman van de Nederlandse Taalunie.
Ondanks het drukke programma bleef er tijd over voor ontspanning, met een culturele wandeling door Salamanca, een gesprek met Gerbrand Bakker en Dimitri Verhulst in de Openbare Stedelijke Bibliotheek, een daguitstap naar de Sierra de Francia en een kennismaking met de lokale gastronomie.
Het is eens te meer gebleken dat MediterraNed een hechte familie vormt die ondanks de soms precaire omstandigheden vastbesloten is om de Neerlandistiek te blijven aanwakkeren. Dankzij de bijeenkomst zijn de banden nog sterker aangehaald, zijn er nieuwe plannen gesmeed, hebben we onze inzichten op tal van vlakken verruimd, is er over van alles en nog wat overleg gepleegd en hebben we intens genoten van het samenzijn.
Een woord van dank aan alle deelnemers, aan de studenten Nederlands die ons een helpende hand hebben toegestoken en in het bijzonder ook aan de Nederlandse Taalunie, de Vlaamse Vertegenwoordiging in Madrid, de Nederlandse ambassade en de Universiteit van Salamanca. ¡MUCHAS GRACIAS!
We tellen alvast af naar de volgende bijeenkomst in... Padua!
Organisatie: Goedele de Sterck & Elise Vissers

Fotogalerij:

Colegio del Arzobispo Fonseca

Presentatie 'Corso di Lingua Neerlandese'

Panel 'Vertalen en Taal'

 

  Presentatie Mustafa Güleç

Presentatie Dolores Ross

 Presentatie Goedele De Sterck

F. Paris in gesprek met G. Bakker

Casa de las Conchas

Literaire wandeling

 

Lezing Barber Van de Pol

A. Pos in gesprek met D. Verhulst

Diner in El Monje

La Alberca

Abadía de los Templarios

Presentatie Fernando García de la Banda

Presentatie Karlos Cid Abasolo

Slotdiner